Bizimle iletişime geçin

Köşe Yazısı

Bir şifa sanatı; HOMEOPATİ

Beyza Gül TÜRKİŞ
Eczacı

12.09.2019 / 5109 Görüntüleme

Bir şifa sanatı; HOMEOPATİ

Eczanemde birçok hastayla karşılaştım. Sedefin astıma, siğilin  diyabete, depresyonun kronik kabızlığa dönüşebileceğini gördüm. Diyeceğim gördüklerimiz başka bir boyuta dönüşebiliyor. Beden, zihin ve ruhun bir bütün olarak ele alınması, hastalığa değil hastaya odaklanmak homeopati de yegânedir. Her hastanın semptomları kendine hastır. Örneğin baş ağrısı; kiminde zonklayıcı, auralı, tek taraflı, alın arkası, alkol sonrası… Kiminde psikolojik, fiziksel… Kiminde genetik aktarımlı veya sonradan olabiliyor.

HOMEOPATİ NEDİR?

Homeopati;18.yy da Dr. Samuel Hahneman adlı alman bir doktor tarafından geliştirilmiş ve ilkeleri benimsenmiştir.

Homeopatiye göre vücut bir denge sistemidir. Denge bozulunca vücut semptomlar aracılığı ile iyileşmek için  tepki gösterir. Homeopatide hastalığın oluşma nedeni, beden ile zihin etkileşiminin bozulması sonucu rahatsızlanmasıdır. Hastalık nedeni fiziksel etkenler değil yaşam seviyesinin düşmesidir.   

Enerji bilimi olarak homeopati kişiye özel seçilmiş enerji veren maddelerle, vücudun savunma mekanizmasını güçlendirerek hastaların tedavisini sağlayan bir tıp bilimi dalıdır.

Benzer anlamına gelen ‘homeo’ ve hastalık anlamına gelen ‘pathos’ kelimelerinden türemiştir. Sağlıklı bireylerde belirli hastalığa yol açacak ajanların hastalığa yakalanmış bireylerde uygulanmasıdır. Hipokrat’ın da değimiyle ‘similia similibus currenter’ yani benzer benzeri tedavi eder veya çivi çiviyi söker deyimiyle ifade edilir.

Birkaç örnekle inceleyelim;

-Allıum cepa veya cepa vulgarıs  veya soğan ekstresinden elde edilen homeopatik ilaç nezle tedavisinde kullanılmaktadır. Günlük hayatımızda genel olarak baktığımızda ise; burun, göz, gırtlak ve hatta sindirim kanalının bazı bölümlerinde ki mukozalarda aşırı salgılama ve nevrolojik ağrılar ortaya çıkararak hasta o an nezleymişçesine semptom gösterir. Sağlıklı insanda ortaya çıkan bu semptomlardan yararlanarak gerçek nezle hastası şifalandırılır.

-Birçoğumuz kahvenin canlılık ve uyku kaçırıcı özelliğini biliriz. Ve ona göre tercih ederiz/etmeyiz. Sağlıklı insan da etkisi bu şekildedir. Kahve (coffea arabica-cruda) meyvesinden elde ettiğimiz homeopatik ilacı semptom olarak benzerlik gösteren hangi rahatsızlıkta kullanabiliriz? Uykusuzluk tedavisinde.

Homeopatik ilacın düşük dozda olması ve genellikle tek bir ilaç kullanılması homeopatinin diğer iki ilkesini oluşturuyor.

NASIL TEDAVİ EDİYOR?

-Yaşam enerjisi materyal olmadığı için, onu tedavi eden materyal olmamalı.

-Hahnemann u yüzden, bu enerjiyi ihtiva eden materyalde bulunan bilgiyi taşıyıcıya aktarmıştır.

-Taşıyıcı, taşıdığı gücü, bilgiyi, enerjiyi uygulama yerine aktarır.

HOMEOPATİK TEDAVİ

Uzun bir anamlezle başlar. Doz aşımı: doza bağımlılık ya da doz aşımı yoktur. Tek doz etki süreleri, ilaca göre değişebilir, saniyeler, günler, aylar hatta yıl boyu sürebilir. Doz, bedensel hastalıklar düzleminde ise; düşük. Zihinsel ve ruhsal düzlemde olan hastalıklar için ise yüksek potens ilaç seçilir. İlaç tedavisi sırasında hastalık etkeni ile uğraşmaz. Hastalıklı dokunun iyileşmesini sağlayarak, hastalık etkeninin  başarılı olmasını engeller. Örneğin; deri mantarı olan bölgelerin sayısını azaltmak yerine deriyi iyileştirerek, mantarın faktörünün artık o doku da etki etmemesini sağlıyor.

AVANTAJLARI NELERDİR?

-Günümüzde hastalık yapıcı ajanlar çok güçlü ilaçlarla tedavi edilmeye çalışılıyor. Bazı durumlar da başarılı olmadığı gibi, bazen de organizmaya zarar verebiliyor. Homeopati semptomları baskılamaz, hastalığa sebep olan gerçek etkeni bulur ve kalıcı şifayı yan etkisiz sağlar.

-Homeoapatide bütün ilaç denemeleri sağlıklı insanlar üzerinde yapılır hayvan denemeleri yapılmaz. Böylelikle kolaylıkla  vücut üzerinde ki etkileri gözlemlenir.

-Homeopatik ilaçlar, hamilelerde, yaşlılarda, neonatal bebeklerde, ilaç alerjisi olan kişilerde rahatlıkla kullanılabilir. Hayvanlarda ve bitkilerde de ayrıca kullanılabilirler.

-Homeopatik ilaçlar alışkanlık yapmazlar.

HOMEOPATİ

-Güvenli

-Etkili

-Koruyucu ve iyileştirici

-Akut ve kronik tedavi olanağı

-Konvansiyonel tıbbın bittiği yerde sıklıkla etkili olması

-Tedavi maliyetinin düşük olması

-Bilimsel olarak kanıtlanmış

-Özel olarak hazırlanmış maddelerin kullanımı ile en az yan etki.

Özetle; homeopati vücudun kendiliğinden doğal bir şekilde iyileşmesini sağlayan bütüncül bir tedavi sistemidir. Homeopatide hastalık; kişinin yaşam enerjisinin düşmesi veya bozulmasıdır. Bu yüzden homeoapatide hastalığa değil, hastanın bütününe göre ilaç verilir. Verilen bu ilaçlarla bu yaşam enerjisi uyarılır ve hasta iyileşir.

Batı tıbbından sonra  en fazla hastaya ulaşan yöntem Homeopatidir, fitoterapi de arkasından gelir. Günümüzde  toplum tarafından gittikçe yaygınlaşarak Amerika, Avrupa, Hindistan ( özellikle; Fransa, Almanya, Hollanda, İngiltere, İsrail) başlıcaları olmakla önemli bir yer tutan bilimsel bir tedavi yöntemidir. Bizim ülkemizde de gün geçtikçe yaygınlaşan daha fazla hastaya ulaşan bu alternatif tıp tedavi yöntemi sağlığın her alanında görev alan  sağlık personellerince, bilgilendirilmelidir. Herkesin yan etkisiz, güvenilir, kalıcı, hem fiziksel hem zihinsel olarak tedavi olabilmesi daha sağlıklı ve huzurlu biz bireyler ve toplum için kaçınılmazdır. Halka en yakın sağlık danışanları olarak bizlere de halkı bilinçlendirme de önemli rol düşmektedir.